SERVEIS FISCALS
MÉS
SERVEIS COMPTABLES
MÉS
SERVEIS DE GESTIÓ
MÉS
FINANÇAMENT EMPRESES
MÉS

 SERVEIS FISCALS

Presentació de models tributaris i altres (Banc d’Espanya i Ministeri d’Economia)

Anàlisis d’operacions vinculades i preus de transferència

Assessorament en matèria de tributació local, nacional i internacional

Planificació fiscal d’herències

Assistència en processos d’inspecció, recaptació i gestió tributària

Adaptació i assessorament relatiu al SII-IVA

Operacions de reestructuració (fusions, escissions)

Elaboració i presentació de recursos davant l’Administració

SERVEIS COMPTABLES

Confecció, periòdica o puntual, de la comptabilitat de l’empresa

Elaboració, legalització i dipòsit dels Comptes Anuals i dels llibres comptables obligatoris.

Consultoria Comptable

Resolució de conflictes de valoració comptable

SERVEIS DE GESTIÓ

Assessorament en transaccions, nacionals i internacionals

Preparació d’informes interns per grups multinacionals

Estudi i optimització de la gestió interna de les empreses

Assessorament en matèria de facturació

Peritatges judicials

Due diligence fiscal i comptable

Gestions diverses davant les diferents administracions

Valoracions d’empreses i negocis

FINANÇAMENT D’EMPRESES

Intermediació financera

Direcció financera externa

Control de gestió