L’opció per aquest règim ha d’efectuar-se abans de final d’any

Mitjançant el règim de consolidació fiscal, les empreses d’un mateix grup tributen com si es tractés d’una sola. D’aquesta manera s’aconsegueixen beneficis de manera immediata:

  • Les pèrdues d’unes es compensen amb els beneficis d’altres en el mateix exercici (sense necessitat d’esperar que les societats que han generat pèrdues obtinguin beneficis per a poder compensar-les).
    Fins i tot encara que no hi hagi societats amb pèrdues, aquest règim surt a compte: pràcticament s’elimina l’obligació de documentar les operacions vinculades, no existeix obligació de retenir en les operacions entre les empreses del grup, etc.
  • Perquè sigui aplicable aquest règim en 2023, han d’acordar-lo totes i cadascuna de les societats que formaran part del grup (han de fer-ho abans del final de l’exercici 2022). I la societat dominant també ha de comunicar l’opció a Hisenda abans del final del present exercici.

 

Si la seva empresa pertany a un grup, consulti’ns. Verificarem si pot optar per aquest règim i quins beneficis fiscals pot obtenir.