Assessoria Fiscal

Presentació de models tributaris, anàlisis d’operacions vinculades i preus de transferència, assessorament en matèria de tributació local, nacional i internacional…

Assessoria Comptable

Confecció, periòdica o puntual, de la comptabilitat de l’empresa, elaboració, legalització i dipòsit dels Comptes Anuals i dels llibres comptables obligatoris…

Serveis de Gestió

Preparació d’informes interns per grups multinacionals, estudi i optimització de la gestió interna de les empreses…