Assessoria Fiscal Barcelona

Som una firma d’assessorament fiscal especialitzada en el sistema fiscal espanyol i català. Oferim una combinació de serveis professionals especialitzats i un assessorament integral i personalitzat.

Ecovis Barcelona - Assessoria Fiscal

Assessoria Fiscal

Presentació de models tributaris, anàlisi d’operacions vinculades i preus de transferència, assessorament en matèria de tributació local, nacional i internacional…

Ecovis Barcelona - Assessoria Fiscal

Assessoria Comptable

Confecció, periòdica o puntual, de la comptabilitat de l’empresa, elaboració, legalització i dipòsit dels Comptes Anuals i de llibres comptables obligatoris…

Ecovis Barcelona - Assessoria Fiscal

Serveis de gestió

Assessorament en transaccions, nacionals i internacionals, preparació d’informes interns per a grups multinacionals, estudi i optimització de la gestió d’empreses…

Ecovis Barcelona - Assessoria Fiscal

Finançament d'empreses

Oferim intermediació financera, direcció financera externa i control de gestió

Ecovis Barcelona - Assessoria Fiscal

Notícies

Grup Ecovis

35. Amortización anticipada antes de fin de año

35. Amortización anticipada antes de fin de año

Optimice su deducción por adquisición de vivienda habitual Si adquirió su vivienda antes de 2013 y disfruta de la deducción por adquisición de vivienda habitual, calcule las cantidades que ha satisfecho durante el año por los préstamos destinados a dicha compra...

34. Consolidación fiscal

34. Consolidación fiscal

La opción por este régimen debe efectuarse antes de final de año Mediante el régimen de consolidación fiscal, las empresas de un mismo grupo tributan como si se tratase de una sola. De este modo se consiguen beneficios de forma inmediata: Las pérdidas de unas se...

33. Obres de millora de l’eficiència energètica

33. Obres de millora de l’eficiència energètica

Disposa d'un any més per a dur a terme les obres. Recordi que, si fa obres en el seu habitatge habitual o en un habitatge que tingui arrendada o en expectativa de lloguer, tal vegada pot gaudir d'alguna de les següents deduccions en el seu IRPF: Calefacció i...

32. Pròrroga dels mòduls

32. Pròrroga dels mòduls

És més que probable que els límits màxims per a tributar en mòduls es prorroguin en 2023. Si els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2023 s'acaben aprovant segons la seva redacció provisional actual, els límits màxims vigents de vendes i compres que permeten...

31. Opción por el régimen de devolución mensual del IVA

31. Opción por el régimen de devolución mensual del IVA

El régimen de devolución mensual puede suponer ahorros financieros para su empresa. Recuerde que durante el mes de noviembre su empresa puede optar por acogerse al régimen de devolución mensual de IVA (REDEME) para el año próximo. Este régimen puede interesarle si...

30. Nueva medida en favor de las energías renovables

30. Nueva medida en favor de las energías renovables

Incentivos para instalaciones de autoconsumo de energías renovables. Recientemente se ha aprobado un nuevo incentivo de libertad de amortización, aplicable en el Impuesto sobre Sociedades para las empresas que inviertan en instalaciones destinadas al autoconsumo de...