Optimitzi la seva deducció per adquisició d’habitatge habitual

Si va adquirir el seu habitatge abans de 2013 i gaudeix de la deducció per adquisició d’habitatge habitual, calculi les quantitats que ha satisfet durant l’any pels préstecs destinats a aquesta compra (capital més interessos). Si no arriba als 9.040 euros (l’import màxim que gaudeix de deducció fiscal), realitzi una amortització anticipada abans de cap d’any fins a aconseguir aquesta xifra. D’aquesta manera maximitzarà la seva deducció i podrà reduir el seu IRPF en el 15% de les quantitats totals satisfetes.

En calcular les quantitats que donen dret a deducció, no oblidi incloure les primes anuals satisfetes per les assegurances de danys i de vida que el banc li hagi obligat a contractar per a concedir-li la hipoteca.

 

Els nostres professionals estan al seu servei per a calcular les deduccions a les quals pot tenir dret en les seves declaracions tributàries.