Si li interessa, ha d’acollir-se a aquest règim durant el mes de desembre

Els grups d’empreses formats per una societat dominant i altres participades per ella en més del 50% del capital (directament o indirectament) poden optar pel règim del grup d’entitats de l’IVA en alguna de les següents modalitats:

  • Bàsica. Cada mes les societats presenten les seves declaracions sense ingressar res, i és l’hòlding la que presenta la declaració agregada, compensant entre sí els resultats individuals i liquidant el net resultant. D’aquesta manera es compensen els saldos negatius que puguin tenir algunes empreses sense necessitat d’esperar a la seva devolució.
  • Avançada. És especialment recomanable en els casos en els quals alguna de les empreses del grup no pugui deduir-se tot l’IVA que suporta. En aquesta modalitat la liquidació mensual també es determina agregant saldos, però quan una empresa del grup factura a una altra per la part del preu equivalent al marge de benefici i a aquells costos en els quals no suporti IVA (despeses financeres, sous, etc.), no ha de repercutir IVA. Així, si la compradora no pot deduir-se tot l’IVA, té un menor cost en les seves adquisicions de béns i serveis *intragrupo.

L’opció per aquest règim ha de ser acordada pels òrgans d’administració de les societats que vulguin acollir-se (és a dir, pot haver-hi dependents que continuïn tributant individualment) i ha de comunicar-se a Hisenda (model 039) el mes de desembre de l’any anterior a aquell en el qual hagi de fer efecte.

 

Els nostres professionals estudiaran si en el seu cas és recomanable acollir-se al règim de grups en l’IVA.