Recordi que pot recuperar l’IVA no cobrat

Quan la seva empresa repercuteix IVA, ha d’incloure-ho en la declaració periòdica corresponent a la data en què s’hagi realitzat l’operació, fins i tot encara que no ho hagi cobrat (tret que hagi optat pel criteri de caixa, circumstància que no és habitual).

Doncs bé, si han transcorregut sis mesos o un any des de la data de l’operació sense haver cobrat (o només un any si la seva empresa factura més de 6.010.121,04 euros), pot rectificar la factura emesa i anul·lar l’IVA repercutit. D’aquesta manera podrà considerar un menor IVA repercutit en la seva declaració periòdica, i recuperar l’import ingressat a Hisenda en el seu moment.

La rectificació només es fa a l’efecte de recuperar l’IVA, i en cap cas implica una renúncia a continuar reclamant el principal.

Això sí, sàpiga que perquè Hisenda no s’oposi a això i li permeti recuperar l’IVA, la seva empresa haurà de complir uns certs requisits formals que estableix la llei.

Si la seva empresa té impagats, l’assessorarem sobre com recuperar directament d’Hisenda l’IVA no cobrat.