Aporti diners al seu pla de pensions abans de cap d’any.

L’any 2022 s’han reduït les aportacions als plans de pensions que permeten reduir la factura de l’IRPF. En qualsevol cas, aquestes aportacions continuen sent una de les alternatives que tenen els contribuents per a reduir la tributació per aquest impost. En concret:

  • En 2022 l’aportació màxima al pla de pensions personal és de 1.500 euros.
  • En les contribucions a plans d’empresa aquest límit s’amplia en 8.500 euros més. Per tant, si vostè no fa aportacions al seu pla de pensions personal, el límit d’aportacions al seu pla d’empresa és de 10.000 euros.

Recordi que també pot aportar fins a 1.000 euros addicionals a un pla del seu cònjuge, sempre que aquest no obtingui rendiments del treball o d’activitats econòmiques o els obtingui per quantia inferior a 8.000 euros.

Plantegi’s aportar diners al seu pla de pensions abans de final d’any i redueixi la seva tributació en l’IRPF de 2022.