A partir de 2023 és aplicable un nou impost sobre envasos de plàstic no reutilitzables.

Es posa en marxa un nou impost sobre els envasos, amb l’objectiu de reduir l’ús d’envasos de plàstic no reutilitzables. Aquest impost especial sobre envasos s’aplica al plàstic i altres materials utilitzats en la producció d’envasos i és un intent de reduir l’impacte ambiental. El nou impost s’aplicarà a tots els productes que continguin plàstic destinat a permetre un sol ús o una reutilització de curta durada.

Existeixen obligacions per a fabricants, importadors i clients de conèixer el nou impost especial, inclosa una ordre que regula la seva importació. El tipus aplicable varia en funció de si el plàstic és reutilitzable o no; amb un tipus més alt per als plàstics no reutilitzables, i un tipus més baix per als plàstics reutilitzables a partir de l’1 de gener de 2021.

Aquest nou imposat mediambiental pretén incentivar l’ús de plàstic reciclat en lloc de plàstic verge en determinats productes, així com animar a les empreses a trobar solucions alternatives als plàstics d’un sol ús. Queda per veure com afectarà aquesta nova normativa tant a les empreses com als consumidors, però sens dubte és un pas en la direcció correcta cap a la reducció de residus.

Objectiu de la nova llei i com ens afecta

Amb la recent ratificació de la Llei 7/2022, la nova Llei de Residus i Sòls Contaminats per a una Economia Circular, s’ha integrat i establert un nou impost sobre els envasos de plàstic d’un sol ús a partir de l’1 de gener de 2023.

El seu objectiu és reduir la quantitat de plàstics d’un sol ús que arriben al medi ambient i danyen els nostres ecosistemes naturals. S’aplicarà a tots els envasos de plàstic no reutilitzables, com a borses, gots, recipients i ampolles, i les empreses hauran de pagar una taxa per cada quilogram de plàstic que utilitzin. Aquesta taxa s’utilitzarà per a finançar iniciatives que promoguin les economies circulars i els materials sostenibles, així com la recerca de solucions alternatives.

El Govern també té previst introduir en el futur normatives més estrictes sobre els envasos de plàstic per a reduir encara més el seu impacte ambiental. Si prenem aquestes mesures ara, podem ajudar a protegir el nostre planeta per a les generacions futures i crear un món més sa per a tots.

Impost especial sobre els envasos

En un esforç per reduir els residus i el seu impacte ambiental, molts països de tot el món han introduït un nou impost sobre els envasos. Aquest impost imposa un cost addicional als productes envasats en materials no reciclables o no biodegradables, animant a fabricants i detallistes a canviar a alternatives més ecològiques. En aquest article analitzarem què és un impost sobre envasis, a qui afecta i com pot contribuir a reduir el problema mundial dels residus.

Els impostos sobre els envasos són un tipus d’impost mediambiental dissenyat per a desincentivar l’ús de plàstics d’un sol ús i altres materials nocius que triguen segles a descompondre’s. En encarir la producció i la compra d’aquests materials, s’incentiva als fabricants a canviar a opcions més ecològiques. Els impostos sobre els envasos també actuen com a font d’ingressos per als governs, permetent-los invertir en iniciatives sostenibles com a infraestructures de reciclatge o projectes d’energia neta.

A qui s’aplica?

L’impost sobre envasos s’aplica principalment als productors i proveïdors de béns de consum com a aliments, begudes, cosmètics, tèxtils i productes electrònics. En alguns casos també afecta als detallistes que venen productes envasats en materials no reciclables. La quantia de l’impost varia d’un país a un altre, però sol oscil·lar entre el 0,03% i el 0,05% del valor de l’article per a envasos reciclables o alternatives biodegradables com a caixes de paper o cartó.

A més d’ajudar a reduir els residus, un impost sobre els envasos també pot beneficiar als consumidors en augmentar la conscienciació sobre les opcions sostenibles. Anima a les empreses a ser més transparents sobre les seves pràctiques en la cadena de subministrament, al mateix temps que fa que les opcions respectuoses amb el medi ambient siguin més accessibles i assequibles per als compradors. En última instància, això ajuda a crear una economia verda que beneficia a tots els implicats, des dels productors fins als consumidors finals.

Si la seva empresa fabrica envasos de plàstic no reutilitzables, o bé realitza adquisicions intracomunitàries o importacions d’aquesta mena de productes per sobre d’uns certs límits mensuals, pot veure’s afectada pel nou impost que ha entrat en vigor en 2023 i que afecta aquesta mena d’operacions.

A tall d’exemple, pot veure’s afectat per aquest nou impost el plàstic no reciclat d’una ampolla d’aigua, el plàstic que embolica un paquet d’ampolles d’aigua o el plàstic que protegeix un palet amb diversos paquets d’ampolles.

L’impost és de 0,45 euros per quilogram de plàstic no reciclat. A més, els obligats a satisfer aquest impost han de complir unes certes obligacions formals que cal tenir en compte.

L’impost s’aplica al plàstic que s’utilitza i no es recicla a la Unió Europea. Això significa que qualsevol empresa que fabriqui, bena o utilitzi aquest tipus de plàstic no reciclatge haurà de pagar aquest impost. Les empreses afectades per aquesta nova llei hauran de registrar-se davant la seva respectiva autoritat fiscal nacional i complir amb els requisits de presentació i pagament establerts per a aquesta mena d’impostos.

L’objectiu d’aquest nou impost és doble: en primer lloc, incentivar a les empreses perquè adoptin pràctiques més sostenibles a l’hora d’utilitzar plàstic, com l’ús de materials reciclables; en segon lloc, recaptar fons per a invertir en la recerca de maneres de reduir els residus plàstics.

La Comissió Europea calcula que el nou impost podria recaptar entre 5.000 i 7.000 milions d’euros anuals per a projectes de protecció del medi ambient. S’espera que els fons recaptats es destinin a la recerca de solucions innovadores per a reduir els residus plàstics, com el desenvolupament de plàstics biodegradables o la cerca de materials alternatius.

Les obligacions específiques inclouen:

1. Registrar-se en el departament governamental responsable de la recaptació d’aquest impost (normalment l’autoritat fiscal local).

2. Portar un registre del plàstic no reciclat que s’ha comprat, utilitzat o venut durant un període de temps determinat.

3. Calcular i pagar l’impost reportat pel plàstic no reciclatge adquirit, utilitzat o venut durant cada període.

4. Presentar una declaració anual a l’organisme governamental encarregat de recaptar l’impost en un termini determinat cada any.

5. Aportar documents justificatius de les declaracions presentades per a demostrar el compliment de la legislació aplicable.

Informació de l’Agència Tributària

Información general

Base Imponible, tipo impositivo y cuota tributaria

Beneficios fiscales

Liquidación y pago del Impuesto. Inscripción, obligaciones contables. Repercusión. Nombramiento de representante.

 

Més notícies

Visita les nostres xarxes: Twitter / Youtube / LinkedIn