El règim de devolució mensual pot suposar estalvis financers per a la seva empresa.

Devolució mensual de l’IVA (REDEME). Recordi que durant el mes de novembre la seva empresa pot optar per acollir-se al règim. Aquest règim pot interessar-li si preveu que alguna declaració d’aquest impost resultarà amb saldo al seu favor i la seva compensació pot demorar-se (per exemple, perquè preveu realitzar inversions importants, o perquè la seva empresa repercuteix IVA al 10% i, en canvi, ho suporta al tipus del 21%).

Per a acollir-se al REDEME la seva empresa ha de complir uns certs requisits, com estar al corrent de les seves obligacions tributàries i no realitzar activitats que tributin en el règim simplificat, entre altres.

Tingui en compte que si opta pel REDEME  la seva empresa estarà obligada a declarar l’IVA cada mes i a presentar els llibres registro per Internet (a través del Sistema de Subministrament Immediat d’Informació). No obstant això, si la seva empresa factura més de 6.010.121,04 euros i estarà obligada a això de totes maneres, optar pel REDEME  no li suposarà obligacions addicionals, sinó només avantatges.

Els nostres professionals verificaran si li interessa acollir-se al règim de devolució mensual d’IVA.