És més que probable que els límits màxims per a tributar en mòduls es prorroguin en 2023.

Si els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2023 s’acaben aprovant segons la seva redacció provisional actual, els límits màxims vigents de vendes i compres que permeten acollir-se al règim de mòduls quedaran prorrogats un any més. En concret, els límits quedaran en els següents termes:
Concepte (1) Any 2023 Any 2024
Vendes totals 250.000 150.000 (2)
Vendes a empresaris 125.000 75.000
Compres (no immobilitzats) 250.000 150.000

1. Volum d’operacions realitzades l’any anterior.
2. En activitats agrícoles, ramaderes o forestals, el límit serà de 250.000 euros.

També està previst que la reducció general aplicable a aquests rendiments, i que actualment és del 5%, augmenti al 10% en 2023.

Encara que la seva activitat compleixi els requisits per a seguir en mòduls, si preveu una reducció d’ingressos a partir de 2023, és possible que li surti a compte renunciar a ells. Si desitja renunciar, pot presentar una declaració censal el mes de desembre o bé exercitar una renúncia tàcita presentant la primera declaració trimestral d’IVA de 2023 segons el règim general i el primer pagament fraccionat d’IRPF de 2023 segons el règim d’estimació directa.

 

Els nostres professionals analitzaran si li convé continuar en mòduls o si, en el seu cas concret, és millor renunciar a ells.