Disposa d’un any més per a dur a terme les obres.

Recordi que, si fa obres en el seu habitatge habitual o en un habitatge que tingui arrendada o en expectativa de lloguer, tal vegada pot gaudir d’alguna de les següents deduccions en el seu IRPF:

  • Calefacció i refrigeració. Una deducció de fins al 20% de les quantitats que satisfaci per obres que redueixin almenys en un 7% la demanda de calefacció i refrigeració.
  • Consum energètic. Fins a un 40% de les quantitats satisfetes per obres que redueixin almenys un 30% el consum d’energia primària no renovable (carbó, gas natural, petroli…), o bé que arribin a aconseguir una qualificació energètica de l’habitatge de “A” o “B”.
  • Edificis. En el cas dels edificis d’habitatges (comunitats de propietaris), també és aplicable una deducció de fins al 60% per les obres que redueixin el consum energètic.

Doncs bé, s’ha ampliat en un any el termini per a dur a terme aquestes obres i gaudir de les deduccions indicades:

  • Si es tracta d’habitatges, les obres ara podran dur-se a terme fins al 31 de desembre de 2023 (abans aquest termini finalitzava el 31 de desembre de 2022).
  • En el cas dels edificis d’habitatges, la data límit és el 31 de desembre de 2024 (abans era fins a finals de 2023).

 

Els nostres professionals verificaran si les obres que dugui a terme en el seu habitatge o en el seu edifico tenen dret a deducció i l’assessoraran sobre el que ha de fer per a gaudir d’aquest incentiu.